Definition av kosmologism.
En tvärvetenskaplig naturvetenskaplig förklaringsmodell inkluderande medvetandet som en komplex, konstruktiv, kommunikativt interaktiv energiform. Denna energiform är också synlig som energifaktor vid livets uppkomst (livsenergi), djurens medvetande och växters medvetande. Denna energiform är även delaktig som en komplexbildande faktor i evolutionen. Både i livsevolutionen och i den materiella evolutionen, från enkla beståndsdelar mot ökad komplexitet.
Som all energi är den oförstörbar, men förändras i olika sammanhang. Denna energiform måste ofrånkomligt också vara inkluderad i Ursprunget. Ursprunget har många namn, men är gemensamt för alla.
Genom kvantfysiken kan observeras att vår tillvaro inte består enbart av våra fyra rumstids dimensioner, utan av sammanlagt elva dimensioner varav sju ej är "aktiva" i vår tillvaro. Alla elva dimensioner är ofrånkomligt "aktiva" i Ursprunget.

Att veta är viktigt
för att förstå
hur mycket
vi inte kan förstå.