Psykologins fader William James:

”Ingen redogörelse för universum i dess helhet
kan vara slutlig om den låter dina andra
medvetenhetsformer förbli obeaktade”